Koos de Rooij (1941)

Rooij

Rooms-katholieke supervisie met ervaring op het gebied van ziekenhuispastoraat, bestuurstaken, beleidsondersteunende functies, opleidingssupervisie, groepsupervisie en individuele supervisie.

kerkelijke richting
Rooms-Katholiek
werksoort
ziekenhuispastor – PPL- supervisor
werkervaring
ziekenhuispastoraat, bestuurstaken, beleidsondersteunende functies, opleidingssupervisie, groepsupervisie en individuele supervisie, Supervisor LVSB
beschikbaarheid
in overleg
specifieke kennis
omgaan met tijdsdruk, spanningen in team, spanningen tussen grenzen en mogelijkheden vanuit kerkelijk beleid
stijl
vooral gericht op de persoon van de pastor / integratie persoon en ambt ( op micro en meso niveau)
gewaardeerd om
analytisch vermogen
kosten
nader overeen te komen, mede afhankelijk van subsidie van werkgever
adres
Treublaan 2, 2555 HH Den Haa
contact
(070) 325 82 80, koosderooij@xs4all.nl