Jan Kiers (1959)

Kiers

Ik wortel in de orthodoxe traditie (Nederlands gereformeerd) en kom tot bloei in de ruimte van de geestelijke verzorging in psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Verankerd in de Schriften exploreer ik de ruimte van de mens- en communicatiewetenschap. Samen met de muze open ik deuren, die nieuwe perspectieven bieden.

kerkelijke richting
Nederlands Gereformeerd – interreligieus
werksoort
Geestelijk verzorger Verstandelijk gehandicaptenzorg Geestelijk verzorger geestelijke gezondheidszorg
werkervaring
Docent godsdiest Mavo, havo VWO Gemeentepredikant Geestelijk verzorger in instelling
beschikbaarheid
in overleg
specifieke kennis
Pastorale psychologie Huwelijkspastoraat Communicatietheorie Systeemtheorie
stijl
Behoedzaam, doortastend, Zoek naar de kracht van de supervisant
gewaardeerd om
Rust, ruimte, leerervaringen bieden, verfrissende aanpak
kosten
€ 80,- per uur, maar financiën mogen geen struikelblok zijn
supervisie-adres
Hendrik Broertjesstraat 25 1785 ER Den Helder
contact
www.jankiers.nl, (06) 10 08 86 72, info@jankiers.nl